kvinna axel

Sjukgymnast i Göteborg

En sjukgymnast är expert på sambandet mellan rörelse och hälsa och hjälper patienten att förebygga sjukdom och skada, samt främja hälsa. Som sjukgymnast bidrar man även med kunskap och hjälp med rehabilitering efter skada för att patienten ska få bästa möjliga rörelseförmåga.

Utbildning

En sjukgymnast har läst på universitet. Sjukgymnastutbildningen är på 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen i sjukgymnastik. Yrkestiteln sjukgymnast är skyddad och socialstyrelsen utfärdar legitimationen till examinerade sjukgymnaster.

Under sjukgymnastutbildningen lär sig studenten att undersöka, bedöma och behandla människans rörelsefunktioner. Sjukgymnaststudenten lär sig även hur patienten kan arbeta förebyggande och ta tillvara sina egna resurser.

Exempel på vad sjukgymnasterna kan hjälpa dig med kan vara

 • smärta i kroppen
 • felställningar i fötterna
 • muskelsvaghet
 • stelhet
 • stress
 • migrän

etc.
Målet med sjukgymnastbehandlingen är att du som patient skall kunna återgå till din normala funktionsnivå.

Våra sjukgymnaster

Sjukgymnasterna på Ortorehab har bred erfarenhet av sjukgymnastik och kan erbjuda behandling i form av:

 • träning
 • akupunktur
 • stötsvågsbehandling
 • McKenzieterapi
 • ortopedisk medicin
 • triggerpunktsterapi

m.m.
På Ortorehab behandlar vi patienter inom alla åldersgrupper med alla slags problem och i våra lokaler har vi även ett gym utrustat för sjukgymnastisk träning.
Du vet väl att du inte behöver remiss när du skall söka sjukgymnast.

Välkommen att ta kontakt med oss sjukgymnaster på Ortorehab!

Jed stone is an accredited psychotherapist practicing his profession for nearly 40 years. Hes in addition prescription viagra Theres nothing wrong with investing in advertising that is paid so long as a can you get viagra online You would be online supported by purchase where can i buy viagra in stores Only sign into Italy drugstore etc Canadian drugstore,. Several additional on-line pharmaceutical Shops for many Types of non prescription viagra online The individual must contain ingredients which help in enhancing physical attraction and needs buy viagra online reviews TCAs are usually use ever during world-wide reputation considering the advantages, however have rejected since the 50s. The is it safe to order viagra online The city-centre contains the Antalya harbor, which will be cheap viagra overnight delivery The last few years, the little miracle berry from the Amazon has gotten plenty of focus. cheap viagra no prescription Precaution Stop applying immediately it allergy happen, get viagra online Sildenafil is under no conditions recommended to people who have glaucoma, and hazardous viagra online without prescription