kvinna axel

Till idrottsskador räknas vanligtvis skador som drabbar muskler, ligament, senor, skelett och brosk. Idrottsskador berör ofta dessa vävnader och kan antingen bero på en akut skada eller överbelastning över tid. Fysisk aktiva individer utsätter sin kropp för betydligt större kraft än fysiskt inaktiva och löper därmed större risk att drabba av idrottsskador. Detta leder till att höga krav ställs på snabb och effektiv rehabilitering.

Rehabträning mot idrottsskador

Rehabträning och återuppbyggnad är en viktig del vid skadebehandling. Vi hjälper dig under rehab processen med specifika övningar och funktionell träning. Detta sker parallellt med behandling. Syftet är att återgå till samma idrott och nivå som före skadan.

Med våra kunskaper i idrottsmedicin kan vi bland annat diagnosticera och behandla knäskador, fotskador, löparknä och skador i benhinna.

Boka tid för inlägg eller stötvåg via knappen nedan. Vid bokning av övriga tjänster ring oss på 031 41 01 71

Boka tid