kvinna axel

Sjukgymnast i Göteborg

En sjukgymnast är expert på sambandet mellan rörelse och hälsa och hjälper patienten att förebygga sjukdom och skada, samt främja hälsa. Som sjukgymnast bidrar man även med kunskap och hjälp med rehabilitering efter skada för att patienten ska få bästa möjliga rörelseförmåga.

Utbildning

En sjukgymnast har läst på universitet. Sjukgymnastutbildningen är på 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen i sjukgymnastik. Yrkestiteln sjukgymnast är skyddad och socialstyrelsen utfärdar legitimationen till examinerade sjukgymnaster.

Under sjukgymnastutbildningen lär sig studenten att undersöka, bedöma och behandla människans rörelsefunktioner. Sjukgymnaststudenten lär sig även hur patienten kan arbeta förebyggande och ta tillvara sina egna resurser.

Exempel på vad sjukgymnasterna kan hjälpa dig med kan vara

 • smärta i kroppen
 • felställningar i fötterna
 • muskelsvaghet
 • stelhet
 • stress
 • migrän

etc.
Målet med sjukgymnastbehandlingen är att du som patient skall kunna återgå till din normala funktionsnivå.

Våra sjukgymnaster

Sjukgymnasterna på Ortorehab har bred erfarenhet av sjukgymnastik och kan erbjuda behandling i form av:

 • träning
 • akupunktur
 • stötsvågsbehandling
 • McKenzieterapi
 • ortopedisk medicin
 • triggerpunktsterapi

m.m.
På Ortorehab behandlar vi patienter inom alla åldersgrupper med alla slags problem och i våra lokaler har vi även ett gym utrustat för sjukgymnastisk träning.
Du vet väl att du inte behöver remiss när du skall söka sjukgymnast.

Välkommen att ta kontakt med oss sjukgymnaster på Ortorehab!

Boka tid för inlägg eller stötvåg via knappen nedan. Vid bokning av övriga tjänster ring oss på 031 41 01 71

Boka tid