kvinna axel

shwt 01shwt 02shwt 02shwt 02

Prisinformation

Vid första besöket utförs en undersökning och vi gör en bedömning. Därefter planerar vi för eventuell stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling kostar 100kr (högkostnadskort och frikort gäller).

Behandling

Shockwave Therapy eller på svenska Stötvågsbehandling är en effektiv, välbeprövad, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod för kroniska smärttillstånd.

Shockwaveterapy/stötvågsbehandling utvecklades först för behandling av njursten.

Sedan 1998 används stötvågsbehandlingen inom ortopedin och metoden kallas för Radial Shockwave Therapy.

Genom en applikator går stötvågor som uppstår genom pneumatiskt tryck vilket transfereras till smärtområdet. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation.

En behandling tar ungefär 5-10 minuter per gång och det krävs normalt 2-6 behandlingar med ca 5-7 dagars intervall för att uppnå optimal effekt och bestående resultat.

Diagnoser/smärttillstånd som har visat sig ge god effekt:

Kontraindikationer för behandling av följande diagnoser:

 • Kortisoninjektion senaste månaden
 • Blodförtunnande läkemedel
 • Hjärt- och cirkulationsrubbningar
 • Blödarsjuka
 • Akut inflammation/skada
 • Pacemaker
 • Cancer i området
 • Graviditet
 • Infekterade sår i direkt närhet

Hur går stötvågsbehandlingen till?

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs alltid en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Vet man inte vad som orsakar besvären är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.

Radial tryckvågsbehandling är en serie av högenergetiska tryckvågor som appliceras på området som skall behandlas. En tryckvåg är en rent mekanisk våg, inte en elektrisk.

Vi använder radial tryckvågsbehandling för att behandla kroniska seninflammationer bland annat i axlar, armbågar, höfter, knän och akillessenor. Tryckvågor används även mot hälsporrar och smärtor under fotsulorna.

Dokumenterade resultat, som samlats från hela världen, visar att radial tryckvågsbehandling är framgångsrik till 77 % vid kroniska tillstånd som inte botats trots en lång rad olika behandlingssätt.

Fördelarna med radial tryckvågsbehandling är att behandlingen stimulerar och ger ett effektivt stöd till kroppens självreparerande egenskaper. Det är vanligt att uppleva en omedelbar smärtlindring och därmed bättre rörlighet. Eventuella biverkningar är minimala.

Man ger 2 000 – 3 000 tryckvågor vid varje behandling och en behandling tar ca 5 - 10 minuter.

Tryckvågsbehandlingen kan vara smärtsam, men dom flesta står ut med dessa 5 intensiva minuter utan smärtlindring. Om så inte skulle vara fallet, är det möjligt att utföra behandlingen med lokal smärtlindring.

Omedelbart efter stötvågsbehandlingen kommer du vanligtvis att känna en viss smärta eller ingen alls. Däremot kan en dov, lite diffus smärta inträffa någon timme efter att behandlingen avslutats. Denna dova smärta kan hålla i sig ett dygn och någon enstaka gång något längre.

Denna behandling leder till ett inflammationsliknande tillstånd i den behandlade vävnaden. Kroppen reagerar med ökad metabolisk aktivitet runt behandlingsområdet. Detta är något som stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Vid behov är det tillräckligt med vanliga smärtlindrande icke receptbelagda värktabletter. Använd inte antiinflammatoriska mediciner eller nedkylning med is. Detta hindrar kroppen från att reparera sig själv.

Även om du är smärtfri rekommenderar vi att du avstår från intensiv aktivitet som belastar behandlingsområdet de närmaste 48 timmarna efter varje behandling.

Radial tryckvågsbehandling är en ny fysikalisk behandlingsmetod.

Behandlingen leder till en inflammationsliknande reaktion i den behandlande vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i nedslagsområdet, vilket stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Tryckvågorna bryter ned skadad vävnad och förkalkningar.

Även om behandlingen vanligtvis ger exceptionellt god respons inom kort tid, kan det i enstaka fall ta flera månader efter behandlingstillfällena för att uppnå maximal effekt. Om man inte har uppnått en markant förbättring efter 3 – 4 månader kan det vara aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp.

Kontraindikationer (skäl eller hinder)

 • Cortison-injektioner skall inte ha givits inom loppet av den senaste månaden före en behandling
 • Tendenser till blödningar och störningar med blodkoagulering med tillhörande medicinering
 • Akut inflammation i behandlingsområdet
 • Cancer
 • Graviditet

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs alltid en undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Vet man inte vad som orsakar besvären är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.

Boka tid för inlägg eller stötvåg via knappen nedan. Vid bokning av övriga tjänster ring oss på 031 41 01 71

Boka tid