kvinna axel

Ultraljud används såväl vid diagnostik av problem i hjärtat, gallblåsan, njurarna, levern och andra invärtes organ som vid muskuloskelettala problem. Ultraljudsdiagnostik kan visa vilken typ av skada det rör sig om, lokalisationen, djupet och svårighetsgraden.
Med denna kunskap kan vi välja den bästa medicinska behandlingen och träningen. Vi kan dessutom utvärdera framstegen vid behandling och på så vis reglera träningsdosen för att undvika allvarliga bakslag.

Medicinsk diagnostisk ultraljudsscanning är, i jämförelse med röntgen och magnetröntgen, en mycket säker och icke-invasiv metod för att visa vad som finns inuti kroppen på bild. Dessutom kan ultraljud fånga upp rörelser och är således mycket användbar för dynamisk och interaktiv diagnostik.

Med ultraljudsdiagnostik kan vi diagnostisera hälsporre och skador i hälsenan (såsom inflammation).